Preporuke za izbor dobre igračke

Preporuke za izbor dobre igračke

Kako kaže naš poznati dečiji pisac Ljubivoje Ršumović: „Igra je zdravija od mleka, igra je svežija od vode, igra je za čoveka, najlepši dar slobode.“

Da bismo shvatili koliko su igračke zapravo bitne za razvoj deteta, osvrnućemo se na to šta je zapravo dečija igra, ali i šta podrazumeva kvalitetna igračka.

Dečija igra…

Od kad postoje deca, postoji i dečija igra. Sa pravom se može reći da je igra detetovov najprirodniji “posao”. Kroz igru deca, takoreći od samog rođenja, upoznaju sebe i svoju okolinu. Putem nje stiču znanja, veštine i iskustva.

Cilj svake dečije igre je doživljavanje prijatnih osećanja i pronalaženje svoje uloge u ovom svetu, ali i prevazilaženje straha i napetosti. Putem igre dete na prirodan i zdrav način uči i razvija svoje telo i um. Takođe, ispoljava interesovanje za svoju okolinu i potrebu za komunikacijom sa drugim ljudima, odnosno drugom decom.

Igre postoje od najranije istorije, i osim što su se menjala igrovna sredstva i materijali, svrha igre je ostala ista – doživljavanje prijatnih osećanja, učenje o sebi, drugima i svetu koji nas okružuje. Od najstarijih vremena, deca su pronalazila načine i sredstva za igru, i uvek su nalazila način da postignu svoj cilj, a to je igra sama po sebi.

Danas je, međutim, igra, u skladu sa načelima savremenog društva i razvojem tehnologije, poprimila drugačiji karakter. Deca su izložena ogromnom broju informacija i igračaka koji se sve manje baziraju na prirodnim potrebama deteta za kretanjem, razmišljanjem, maštanjem i druženjem.

Postavlja se pitanje da li se savremene igre (video igre, tableti, telefoni, TV, tehnološke igračke) uopšte mogu nazvati igrom, s obzirom da ne zadovoljavaju osnovne dečije potrebe. One od dece prave pasivne posmatrače i zavisnike čiji je glavni cilj dobiti još, osamiti se i otploviti u virtuelni svet gde je sve mnogo privlačnije.

Svako dete ima pravo na igru, i svako dete ima potrebu da se igra. Deprivacija igre kod dece dovodi do ugrožavanja intelektualnog i socijalnog razvoja, i uskraćivanja osnovnih ljudskih potreba, za ljubavlju, srećom, zajedništvom, pripadnošću, opuštanjem.

Zato je posebno važno, s obzirom na okruženje u kome nažalost živimo, detetu pružiti pravu, sirovu igru.

To možemo učiniti pružajući deci kvalitetne igračke, a ne puka sredstva sa kojima ne znaju ni šta da rade. Bolje je kupiti jednu bolju igračku, nego 5 lošijih. Prava, dobra igračka će okupirati dete na duže vreme i ono će joj se rado vraćati. Podstaći će i samostalnost, tako da dete neće stalno tražiti da mu neko pravi društvo. Ali šta je kvalitetna igračka?

Šta mislimo kad kažemo kvalitetne igračke?

Kvalitetne igračke su sve one igračke koje pobuđuju razvoj čula, podstiču kreativnost i maštu i upućuju na saradnju sa drugima.

Još od najranijeg uzrasta, svaka nova igračka, njen oblik, boja, tekstura, miris, ukus i zvuk koji proizvodi kod beba pobuđuje radoznalost i predstavlja sredstvo za učenje.  Sa bebinim razvojem, repertoar igračaka se širi, ali i jedna ista igračka nudi veći broj mogućnosti. Usvajanjem govora, igračka sve više postaje sredstvo za iniciranje komunikacije sa drugima, pa tako i faktor socijalizacije.

Kvalitetne igračke utiču na razvoj svih psihofizičkih karakteristika ličnosti deteta. Tako postoje:

  • Igračke za telesni razvoj, odnosno razvoj krupne motorike (rekviziti za pokretne igre: bicikli, trotineti, rolšue, lopte, vijače, lastiš) i fine motorike (slagalice, sklapalice, bockalice, pazle, konstruktori);
  • Igračke za razvoj čula (plastelin, muzičke igračke, baloni, igračke različitih tekstura – plišane, perjane, lutke punjene peskom, pirinčem, zatim mirišljave ili jestive igračke i sl.);
  • Igračke za razvoj simbolizma i socijalizacije (lutke, odeća za lutke, pribor za pranje, peglanje, kuvanje, telefoni, automobilčići, materijali za dramske igre, maske i kostimi i sl.);
  • Igračke za razvoj kreativnosti (bojice, flomasteri, tempere, papir, glina, plastelin, kutije, mozaici, makaze, lepak, setovi za pravljenje nakita i sl.);
  • Igračke za razvoj intelektualnih sposobnosti (didaktičke igračke – lavirinti, pazle, memorije, domine, tangrami, rebusi, karte, interaktivne table, zatim konstruktori – kocke i drugi materijali za građenje).

Osim što doprinosi svim aspektima dečijeg razvoja, kvalitetna igračka mora biti i neškodljiva po zdravlje. Zato je najbolje izabrati igračke od prirodnih materijala i bez otrovnih boja. Plastika i svi ostali veštački materijali mogu negativno uticati na detetovo zdravlje, pogotovo ukoliko su u pitanju mala deca koja vole igračku da opipaju i ustima, zubima i jezikom.

Zaključak bi bio da dobru ogračku odlikuje mnogo više osobina nego što smo mislili. Ipak, takve igračke postoje. U našem shopu možete pogledati neke od igračaka koje smo sa ljubavlju kreirali za naše najmlađe, sa posebnim akcentom na kvalitet, funkcionalnost i svrhu same igre.

Ostavite odgovor