Igre i igračke za razvoj govora

Govor je jedna od najbitnijih čovekovih funkcija koja nas izdvaja od ostalih živih bića. Deca od najranijeg detinjstva, kroz interakciju sa drugima uče da pričaju, prvo kroz nerazgovetne reči, a kasnije i sve smislenije rečenice.

Ono što zabrinjava, jeste činjenica da su danas poremećaji u razvoju govora sve češći. Istraživanja pokazuju da je njima obuhvaćeno između 4 i 10% dece. Zašto je to tako?

Uzroci kašnjenja u razvoju govora

Kao što dete uči da puzi, hoda, trči, crta i skače, tako uči i da govori.

Da bi dete ovladalo govorom, potrebno je da su mu sve fiziološke osnove očuvane. Tu podrazumevamo očuvan sluh, vid, inteligenciju, anatomiju govornih organa, motoriku…Ukoliko su sve ove funkcije na nivou detetovog uzrasta, uzrok treba tražiti u psihosocijalnim faktorima, tj. uticaju sredine u kojoj dete odrasta, koja itekako može da utiče da govor kasni ili da se nepravilno razvija.

Uticaj sredine na razvoj govora

Jedan od glavnih psihosocijalnih faktora na kašnjenje govora je svakako nedostatak interakcije sa drugim osobama.

Koliko puta ste videli bebu u kolicima kojoj roditelji ispred lica drže telefon iz koga „blješte“ crtaći, ili malo dete u parku koje, umesto da se igra, sedi na klupi i hipnotisano gleda u ekran.v

Igre i igračke za razvoj govora

Kakvu potrebu ima dete da progovori, ako sa njim retko ko komunicira? Kako će naučiti prvu reč, ako mu je pred očima stalno neka šarena animacija?

Još jedna situacija je da roditelji ne pridaju previše značaja razvoju govora, jer misle da je to prirodna pojava koja će doći sama od sebe. Verovatno će i doći, ali kasnije nego što treba i u pogrešnom obliku.

Ponekad se roditelji previše oslanjaju na vaspitače i učitelje od kojih se očekuje da utiču na celokupan psihofizički razvoj njihove dece, da ispravljaju „krive Drine“ i preuzimaju ulogu roditelja.

Kao najbolji primer navešćemo odgovor jedne majke koja na pitanje zašto njeno dete po dolasku kući iz vrtića prvo 2 sata gleda crtaće, a posle večere dobija sat vremena igrica na tabletu odgovara

 • „ Pa šta, imao je ceo dan u vrtiću neku akciju, vodila ih je vaspitačica napolje, spavao je, ručao je, moram i ja malo da se odmorim, trčim sa posla u vrtić, moram posle da kuvam za sutra, ovako mu dam crtaće i on je miran, ne gnjavi me…“.

Još jedan uzrok kašnjenja u razvoju govora je i nedostatak kretanja. Svedoci smo da deca od tri godine ne umeju da skoče, a da predškolci ne mogu da održe ravnotežu na jednoj nozi duže od par sekundi.

Opet, i to je povezano sa statičnim načinom života. Gde su one zaboravljene dečije igre, poput lastiša, arjačkinje barjačkinje, klikera, žmurke, šarenih jaja i sl., u kojima se razvija celokupna dečija ličnost. Deca sve više sede, statična su, izolovana, a samim tim im je i govor manje potreban.

Ako je dete na najmlađem uzrastu uskraćeno za komunikaciju sa drugim ljudima, prvenstveno roditeljima, vrlo je očekivano da će i govor kasniti.

Šta treba da radimo ako primetimo da naše dete kasni u govoru?

Ukoliko utvrdimo da dete nema nikakav problem u psihomotornom razvoju, odgovor leži u promeni navika, kako detetovih, tako i naših.

U narednim redovima ćemo dati neke predloge za podsticanje razvoja govora, uključujući igre i igračke, jer dete najbolje uči kroz igru.

Roditelji bi trebalo aktivno da učestvuju u ovim aktivnostima i da podržavaju ali i podstiču dete, a redovnost u izvođenju ovih vežbi i igara će postepeno dovesti do napretka.

Vežbice za razvoj oralne praksije

Da bi dete pravilno izgovaralo glasove, neophodno je da ima razvijenu oralnu praksiju (pokretanje usana, vilice, jezika, mekog nepca, laringsa).

Evo nekih predloga za igre, koje deci mogu biti itekako zabavne:

Sve vežbice radite pred ogledalom, pokažite detetu zadatak, objasnite ako ne razume i tražite da ponovi:

 • Isplazi jezik dole do brade
 • Isplazi jezik gore do nosa
 • Umotaj jezik kao palačinku, sa strane ka unutra
 • Guraj jezikom obraz, jedan pa drugi
 • Stavi jezik između gornjih zuba i usne, guraj napolje gornju usnu
 • Stavi jezik između donjih zuba i usne, guraj napolje donju usnu
 • Obliži usne u krug, pa još jednom ali na drugu stranu, promeni pravac
 • Coktanje – uvlačenje vazduha, zubi stisnuti, jezik odmah iza zuba, vrhom dodiruje donje zube
 • Konjski kas – pucketanje jezikom o sredinu tvrdog nepca
 • Naduvaj obraz, jedan pa drugi
 • Naduvaj oba obraza, lupkaj obraze rukom tako da polako izduvaš vazduh
 • Uvuci obraze unutra, kao da ih je neki mali usisivač u ustima povukao, ili kao da si jako mršav
 • Razvuci usne u osmeh
 • Napući usne za poljubac
 • Usne zatvorene, mrdaj jezik levo-desno, od jedne do druge ivice usana
 • Usne otvorene, mrdaj jezik levo-desno, od jedne do druge ivice usana
 • Razvuci usne na jednu pa na drugu stranu lica, kao da se smeje samo pola lica
 • Grickaj gornjim zubima donju usnu
 • Grickaj donjim zubima gornju usnu
 • I za kraj, jedan veliki zev, uz naglo ispuštanje vazduha, da usne zabride kao kada konj njišti…

Igre i igračke za razvoj govora

 • torbu i pipanjem pokušava da otkrije koji je to predmet. Kada ga izvadi može ga ukratko i opisati (za malo stariju decu).
 • „Ko sam ja?“ – Roditelj (ili neko drugi) kaže: (npr.) “Ja sam jedna životinja, često živim u kući, miš me se plaši – Ko sam ja?”, a dete treba da pogodi o kome je reč.
 • „Na slovo na slovo“
 • „3 reči na slovo…“

Što se tiče igračaka, najbolje su one koje dete usmeravaju na interakciju sa okolinom. Pik Pok igračke, su kreirane tako da, osim što razvijaju pokret kao osnovu za razvoj svih psihofizičkih funkcija, mogu da koriste u sprovođenju svih gore navedenih aktivnosti.

Interaktivne table i kućice koje možete pronaći u našem online shop-u su idealne za bezbroj aktivnosti koje razvijaju detetove misaone, perceptivne i motoričke sposobnosti, a ako ih iskoristimo i za imenovanje svih objekata koji su na njima, istovremeno podstičemo i razvoj govora.

Zato vas pozivamo da posetite našu prodavnicu, jer smo sigurni da ćete pronaći igračku koja vam je potrebna, a mi vam je možemo i personalizovati i tako učiniti da se vaše dete oseti kao glavni junak sopstvene priče.

Ostavite odgovor