Prilikom preuzimanja paketa od strane kurirske sluzbe molimo Vas da u prisustvu kurira proverite da li je paket stigao neoštećen. Ukoliko na njemu ima vidnih oštećenja paket ne bi trebalo da preuzmete.

Tada je neophodno da reklamaciju prijavite putem e-maila reklamacije@pikpok.rs ili putem telefona 066248199.

Najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacija, Kupac će biti obavešten o daljem postupku. Rok za rešavanje reklamacije je 14 dana od trenutka prijema iste.

Ukoliko Kupac tek nakon otvaranja primeti da je proizvod oštećen u obavezi je da nas o ovome obavesti u roku od 3 radna dana nakon prijema pošiljke na e-mail: reklamacije@pikpok.rs. Po prijemu reklamacije, u najkraćem mogućem roku ćemo se potruditi da resimo problem.

Reklamacije oštećenog proizvoda

U slučaju da je proizvod oštećen , Prodavac se obavezuje da će artikal za koji je uložena reklamacija u što kraćem roku otkloniti popravkom bez plaćanja naknade ili izvršiti zamenu i sve troškove u tom slučaju snosi “PIKPOK”.

Kupac je u obavezi da uz reklamaciju dostavi račun kao dokaz o kupovini.

Ukoliko popravka kao i zamena artikla nije moguća, Kupac može da zahteva umanjenje cene, kao i raskid ugovora o prodaji, gde se Kupcu vraća celokupno uplaćeni iznos.

Svako drugo oštećenje koje je nastalo kao posledica neodgovarajuće upotrebe nismo u mogućnosti da prihvatimo reklamaciju.